Personlig träning

1. Vi börjar med en screening

En screening är en förutsättning för bra coachning och betyder att du, tillsammans med din coach, går igenom teknik i basövningar, kontrollerar rörlighet och hållning.

2. Anpassat program

När vi vet hur din kropp är och fungerar så anpassar vi ett program för dig och det du vill uppnå. Varje program anpassas efter dina svagheter, styrkor och mål.

3. Få en bra start

För att du ska få en bra start så kör vi 4 pass ganska tätt inpå varandra. Det här är för att du ska känna dig bekväm i övningarna.

4. Uppföljning

Du har även möjligheten att fortsätta med PT-pass en gång i månaden. Det kan vara bra för att se omprogrammet behöver justeringar beroende på din kropp och hur det har gått för dig.

Vi har öppet varje dag

05:00 - 23:45 Måndag till Söndag
Skyttegatan 9
352 41 Växjö
instagramfacebook